Nieuws vanuit Opvoedingspunt

HUIZEN VAN HET KIND

Het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning d.d. 29/11/2013 bepaalt de organisatie van Huizen van het Kind als samenwerkingsverband tussen organisaties, professionelen, vrijwilligers en burgers met het oog op de ondersteuning voor gezinnen met kinderen en jongeren bij het opvoeden en opgroeien, maar ook voor kinderen en jongeren zelf.
Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning bepaalt hoe deze Huizen van het Kind er moeten uitzien. M.a.w. wat ze moeten aanbieden en welke partners er verplicht bij moeten aansluiten.

Recent werd een erkenning verkregen voor het behoud van het Huis van het Kind in De Pinte en verkregen Nazareth en Deinze de ereknning om een Huis van het Kind op te richten in de gemeente.  

In een Huis van het Kind staan 3 pijlers centraal: 1. opvoedingsondersteuning, 2. preventieve gezondheidszorg en 3. ontmoeting en sociale cohesie.  Opvoedingspunt is een belangrijke partner in deze Huizen van het Kind.  We werden recent ook erkend als aanbodsvorm inzake opvoedingsondersteuning.  Samen met de andere partners zullen we verder bouwen aan een toegankelijke, laagdrempelige en kwaliteitsvolle preventieve gezinsondersteunning.     

Meer info over de huizen van het kind op www.huizenvanhetkind.be .

LUIERBANK

Je kleintje is alweer een maatje gegroeid en je hebt nog luiers over?
Gooi je overschotjes niet zomaar weg. Luiers zijn immers duur en belasten het milieu.
Breng je ongebruikte luiers naar Opvoedingspunt Deinze en deponeer ze in de luierbank. De luierbank sorteert ze en verdeelt ze voor 1 euro per pakket van 25 luiers aan kansarme gezinnen. De aankoop van luiers weegt immers extra zwaar op hun krappe gezinsbudget.
De luierbank is een samenwerking met Reddy Teddy - Bond Moyson.

 

KWALITEITSLABEL

Opvoedingspunt verkreeg op 16 december 2011 goedkeuring bij de aanvraag voor het kwaliteitslabel inzake opvoedingsondersteuning. Het kwaliteitslabel werd toegekend door Kind en Gezin in overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn.

Om het kwaliteitslabel te verkrijgen werd de werking van Opvoedingspunt getoetst aan de citeria vermeld in "het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de opvoedingswinkels d.d. 18 december 2008".Het kwaliteitslabel is geldig van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017.

OPVOEDINGSWINKELS IN CIJFERS

EXPOO analyseerde de registratiegegevens van de opvoedingswinkels.  De 21 opvoedingswinkels met een kwaliteitslabel bereiken meer dan 10.000 contacten.  Het volledige rapport vind je hier.

Naar aanleiding van het rapport verspreidde EXPOO een persbericht: Opvoedingswinkels bereiken meer dan 10.000 gezinnen.